Đăng Nhập

                       Theo dõi Congiỏilắm! trên Facebook    Theo dõi Congiỏilắm! trên Google+    Theo dõi Congiỏilắm! trên Twitter

 

Đối tượng áp dụng, điều kiện hưởng, mức hưởng chế độ thai sản năm 2016

 

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 quy định về đối tượng áp dụng, điều kiện hưởng, mức hưởng chế độ thai sản như sau:

doi tuong ap dung dieu kien huong muc huong che do thai san nam 20161

Đối tượng áp dụng, điều kiện hưởng, mức hưởng chế độ thai sản năm 2016- Ảnh minh họa

Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

 

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

+ Cán bộ, công chức, viên chức;

+ Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

+ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản: người lao động hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Lao động nữ mang thai;

+ Lao động nữ sinh con;

+ Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

+ Người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi;

+ Người lao động nữ đặt vòng tránh thai, thực hiện biện pháp triệt sản;

+ Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con;

+ Người lao động nữ sinh con, nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi, mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng tuổi trở lên trong thời gian 12 tháng trước sinh con hoặc nhận nuôi con; người lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian  12 tháng trước khi sinh con. Trong trường hợp này, nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 06 tháng thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Mức hưởng chế độ thai sản: người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

+ Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định là mức bình quân tiền lương các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

+ Mức hưởng một ngày đối với trường hợp người lao động nữ đi khám thai, người lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con thì mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

+ Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con được tính theo mức trợ cấp tháng quy định là mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

+ Trường hợp có ngày lẻ hoặc trong thời gian mang thai lao động nữ nghỉ việc để đi khám thai; khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày;

+ Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con

+ Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần mỗi tháng bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con;

+ Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

 

·  Tiêu chuẩn cân nặng của thai nhi

·  Chuẩn bị đồ đi sinh

·  Các dấu hiệu chuyển dạ

 

Bài viết liên quan:

Bài viết liên quan:

 

Video chọn lọc

Video chọn lọc