Đăng Nhập

                       Theo dõi Congiỏilắm! trên Facebook    Theo dõi Congiỏilắm! trên Google+    Theo dõi Congiỏilắm! trên Twitter

 

từ chối nói chuyện

 

  • Sự nhút nhát ở bé

    Nhút nhát có thể là do tính khí bẩm sinh, không phải do nuôi dạy và cũng không thể thay đổi được bằng dạy dỗ. Nhưng bạn có thể giúp bé đỡ nhát và mạnh dạn hơn.