Đăng Nhập

                       Theo dõi Congiỏilắm! trên Facebook    Theo dõi Congiỏilắm! trên Google+    Theo dõi Congiỏilắm! trên Twitter

 

Chuồn Chuồn và Kiến

 

  • Chuồn Chuồn và Kiến

    Chuồn Chuồn và Kiến chơi thân với nhau từ lâu. Hai bạn thường đi kiếm mồi cùng nhau. Chuồn Chuồn bay phía trên, còn Kiến bò dưới đất. Hôm nào ở trên cao có nhiều thức ăn, Chuồn Chuồn lại thả xuống cho Kiến.