Đăng Nhập

                       Theo dõi Congiỏilắm! trên Facebook    Theo dõi Congiỏilắm! trên Google+    Theo dõi Congiỏilắm! trên Twitter

 

mặc quần áo

 

  • Dạy con tự lập bắt đầu bằng việc mặc quần áo

    Cách dạy con tự lập tốt nhất là khuyến khích con làm tất cả những gì con muốn, cho dù điều đấy chưa thực sự đúng với cách nhìn nhận của người lớn, nhưng biết đâu lại đúng với cách nhìn của con trẻ.