Đăng Nhập
Bài viết mới:

                       Theo dõi Congiỏilắm! trên Facebook    Theo dõi Congiỏilắm! trên Google+    Theo dõi Congiỏilắm! trên Twitter

 

giáo dục con

 

  • Nên chọn cách giáo dục nào cho con?

    Muốn dạy con tốt, trước hết cha mẹ phải nhận thức rõ được vai trò của mình đối với con cái. Và để tìm ra phương pháp giáo dục tốt nhất cho con, chúng ta phải nhận thức được chúng ta muốn con trở thành người như thế nào.